Gemeente

Onze gemeente bestaat sinds mei 2004. In die maand ontstond de Protestante Kerk Nederland (PKN), maar vond er ook een scheuring plaats in de ‘oude’ Nederlandse Hervormde Kerk.
Wij konden als Hersteld Hervormde Kerk (HHK) niet mee de PKN in, omdat we dan handelingen, belijdenissen en overtuigingen zouden moeten erkennen die, naar onze overtuiging, tegen Gods Woord ingaan.

Gemeente
Onze gemeente telt ongeveer 275 leden, waaronder veel kinderen en jongeren. De helft van de gemeenteleden is jonger is dan 30 jaar. Mensen met verschillende (kerkelijke) achtergronden ervaren onze gemeente als een betrokken gemeente. Er is oog voor elkaar en we voelen ons verbonden door geloof en belijdenis. We ervaren dit als een zegen van onze God.

Verenigingen
In de maanden september t/m april vinden o.a. de volgende activiteiten plaats:

  • Catechese (geloofsonderricht) wordt aan de jongeren van de gemeente gegeven op de dinsdagavond.
  • Er is eenn Bijbelkring voor jong én oud die eens in de maand samenkomt.
  • De kinderclub voor 6 – 12-jarigen komt eenn woensdag in de maand bijeen.
  • Er is een club voor de jeugd (12+) die ongeveer eens per drie weken samenkomt.
  • Voor senioren worden koffieochtenden verzorgd, om elkaar te ontmoeten.

Verspreid over het jaar zijn er:

  • Preekbesprekingen – zowel voor jongeren als ouderen is er dan de mogelijkheid om met de predikant verder na te denken over de gehouden preek.
  • Gezamenlijk koffie / thee / fris drinken – eenmaal in de twee à drie maanden na de ochtenddienst. Deze momenten zijn vooral momenten van contact maken met elkaar en geven ook de gelegenheid om met anderen op een ongedwongen manier na te praten over de preek.
  • Gemeentedag (september) en andere ontspannende activiteiten. Juist dan kunnen gemeenteleden elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten, elkaar beter leren kennen en is er de mogelijkheid om gezamenlijk aan diverse activiteiten mee te doen.
  • Een aantal keer per jaar is er op zaterdagavond een sing-in.
  • Het gebed is een machtig wapen. Een aantal keer per jaar wordt er een gebedssamenkomst gehouden, waar we samenkomen om te bidden voor de wereld, ons land en onze gemeente.