Verenigingen

Catechisaties
Alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan, worden op de catechisatie verwacht. Met de eerste groep (12-16 jaar) bespreken we belangrijke thema’s uit de geloofsleer.

12-16 jaar oud
Dinsdagavond 19:00 uur

16+
Dinsdagavond 19:45 uur

De belijdeniscatechisatie is dinsdagavond van 20:30-22:00 uur. We behandelen de geloofsleer aan de hand van Compendium, Aan Zijn voeten van ds. R. van Kooten.

Bijbelkring
Ongeveer een keer per maand komen we op woensdagavond om 20:00 uur samen om een hoofdstuk uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes te bespreken.

Vrouwengesprekskring
Deze kring komt ongeveer eens per maand op donderdagochtend om 9:45 bijeen. Samen kiezen we elk seizoen een onderwerp om met elkaar te behandelen.