Verenigingen

Catechisaties
Alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan, worden op de catechisatie verwacht. Met de eerste groep (12-16 jaar) bespreken we belangrijke thema’s uit het Nieuwe Testament aan de hand van de methode Leren om te leven, deel 1b. De oudere groep gebruikt deel 3b. Als je het boek nog niet hebt, krijg je deze.

12-16 jaar oud
Dinsdagavond 18:45 uur

16+
Dinsdagavond 19:30 uur

De belijdeniscatechisatie is maandagavond van 20:45-22:00 uur in Elst. We behandelen de geloofsleer aan de hand van Compendium, Aan Zijn voeten van ds. R. van Kooten.

Bijbelkring
Ongeveer een keer per maand komen we op donderdagavond om 20:00 uur samen om een hoofdstuk uit de zendbrieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe te bespreken.

Basiskring
Op deze kring behandelen we de kernzaken van het christelijk geloof. We gebruiken daarvoor het boek Geloven met het hart. We komen ongeveer eens per maand op dinsdagavond om 20:00 uur samen.

Vrouwengesprekskring
Deze kring komt ongeveer eens per maand op donderdagochtend om 9:45 bijeen. Samen kiezen we elk seizoen een onderwerp om met elkaar te behandelen.