Kerkvoogdij

De kerkvoogden zijn belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente – voor zover niet van diaconale aard – en verricht de daaraan verbonden werkzaamheden. De kerkvoogdij bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. E.J. Achterstraat – algemeen adjunct
  • Dhr. W.H. Berkhof – secretaris
  • Dhr. G. van den Hoek – penningmeester
  • Dhr. D. Uitbeijerse – ouderling met kerkvoogdelijke taak (voorzitter)

Kosters
De koster brengt alles in gereedheid voor de zondagse eredienst en is tijdens de dienst het eerste aanspreekpunt.

CD’s
Van de diensten worden er opnames gemaakt, deze zijn verkrijgbaar op CD’s. Mensen die een CD opname willen, kunnen deze verkrijgen via dhr. W.H. Berkhof.  Telefoon: 033 – 277 81 83.

Bouwfonds
We hebben een bouwfonds voor het bouwen en aflossen van ons kerkgebouw. Het bouwfonds beschikt over een eigen rekening NL36RABO1338343521 op naam van Hersteld Hervormde Gemeente – inz. Bouwfonds Scherpenzeel.