Kerkvoogdij

De kerkvoogden zijn belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente – voor zover niet van diaconale aard – en verricht de daaraan verbonden werkzaamheden. De kerkvoogdij bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. E.J. Achterstraat – algemeen adjunct
  • Dhr. W.H. Berkhof – secretaris
  • Dhr. G. van den Hoek – penningmeester
  • Dhr. J. de Jager – algemeen lid
  • Dhr. D. Uitbeijerse – ouderling met kerkvoogdelijke taak en voorzitter

Kosters
De koster brengt alles in gereedheid voor de zondagse eredienst en is tijdens de dienst het eerste aanspreekpunt. Onze gemeente heeft twee kosters:

  • Dhr. C. Haanschoten
  • Dhr. G.J. van de Kamp

CD’s
Van de diensten worden er opnames gemaakt, deze zijn verkrijgbaar op CD’s. Mensen die een CD opname willen, kunnen deze verkrijgen via dhr. W.H. Berkhof.  Telefoon: 033 – 277 81 83.

Bouwfonds
We hebben een bouwfonds waarmee we sparen voor een eigen gebouw. Het bouwfonds beschikt over een eigen rekening NL36RABO1338343521 op naam van Hersteld Hervormde Gemeente – inz. Bouwfonds Scherpenzeel.