Diaconie

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de ‘dienst van de barmhartigheid’ aan de gemeente en aan de wereld. De diaconale zorg richt zich in het bijzonder op zieken, bejaarden, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, op mensen die maatschappelijk in de problemen geraakt zijn (bijvoorbeeld verslaafden) en op mensen die financiële problemen hebben. Die zorg richt zich in eerste instantie op onze gemeenteleden, maar daarnaast ook op anderen in Nederland en elders in de wereld.

Momenteel heeft onze gemeente twee diakenen:

  • Dhr. A. de Kruijf
  • Dhr. B. van Ginkel