ANBI

Sinds 1 januari 2008 bestaat er een regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Ook de Hersteld Hervormde Kerk en haar zelfstandige onderdelen (zoals de plaatselijke gemeenten en diaconieën) beschikken over de ANBI-status. De voordelen van de ANBI-status zijn dat giften voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook hoeven ANBI-instellingen over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI gewijzigd. Deze nieuwe maatregelen gaan per 1 januari 2016 gelden voor kerkgenootschappen, kerkelijke gemeenten en diaconieën. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

Hierbij treft u ook het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) aan. Dit nummer kunt u nodig hebben bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst.

 

ANBI transparantie gegevens