Welkom bij Hersteld Hervormd Scherpenzeel-Renswoude

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Scherpenzeel en Renswoude. Onze gemeente maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk.

Ken je ons nog niet? Lees dan hier wie wij zijn en wat we geloven. Iedereen is ook van harte welkom in onze kerkdiensten.

Het is ook mogelijk om de diensten online mee te maken of na te luisteren.


21 maart: Update maatregelen coronavirus

Vorige week hebben we u geïnformeerd over de maatregelen die we als kerkenraad nemen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. U zult begrijpen dat we in aanloop naar de zondag daar opnieuw over hebben nagedacht. Afgelopen zondag is de morgen- en avonddienst nog bezocht door respectievelijk ongeveer 45 en 35 mensen.

Juist in deze tijd is het goed om samen te komen om te bidden en te zingen tot onze God. Tegelijkertijd moeten we ons verstand gebruiken en de waarschuwingen omtrent het coronavirus heel serieus nemen. We willen op een verantwoorde wijze met de huidige situatie omgaan. De Gemeente Scherpenzeel heeft ons nadrukkelijk verzocht om met zo min mogelijk mensen bij elkaar te komen. Gelet op de ontwikkelingen in het land en in andere gemeenten binnen het dorp en ons kerkverband, heeft de kerkenraad het moeilijke besluit genomen om vanaf zondag 22 maart de diensten zonder aanwezigen te houden. Naast de dominee zullen dus alleen kerkenraadsleden, organist en koster aanwezig zijn.

Omdat de huidige situatie nog wel even kan voortduren, hebben de kerkenraad en kerkvoogdij besloten om z.s.m. de diensten ook met beeld uit te zenden. Hier wordt aan gewerkt. Het is nog niet zeker of dit deze of volgende zondag voor het eerst beschikbaar zal zijn. Dit zal vanzelf beschikbaar komen op de meeluisterpagina (live.hhk-scherpenzeel.nl).

Andere activiteiten worden tot nader orde afgezegd. Mocht u pastorale zorg nodig hebben, neem dan contact op met uw wijkouderling of ds. Terreehorst. Afhankelijk van de situatie zal er dan gekeken worden wat nodig en mogelijk is. Als u hulp kunt gebruiken om bijv. boodschappen te doen, neem dan contact op met de diakenen.

We bidden dat juist in deze tijd, waarin we wellicht meer dan anders beseffen hoe ons leven in Gods hand ligt, het Evangelie veel harten zal raken en dat we onze hoop en verwachting op God mogen stellen. Daarnaast hopen we dat, ondanks de afwijkende vormen, de gemeente zich in deze tijd nog meer tot elkaar verbonden zal voelen.


14 maart: Meeluisteren kerkomroep

Verschillende gemeenteleden kunnen vanwege een fout in de website van Kerkomroep niet met de livestream meeluisteren. Het is vanaf nu mogelijk om via deze website de kerkdiensten mee te luisteren. Tijdens de dienst wordt op dezelfde pagina dan ook de liturgie getoond.

U kunt hier meeluisteren: http://live.hhk-scherpenzeel.nl (of via de knop ‘Meeluisteren’)