Kerkdienst bijwonen

Elke zondag komen we als gemeente twee keer samen om te zingen, te bidden, te lezen uit de Bijbel en te luisteren naar de uitleg van een paar Bijbelverzen. Juist door middel van een kerkdienst wil God Zich aan ons openbaren en het geloof werken of versterken.

Liturgie
Je zou onze kerkdiensten sober en traditioneel kunnen noemen. We vinden het belangrijk dat Gods Woord centraal staat. De preek (verkondiging van Gods Woord) neemt daarom de meeste tijd in beslag. In onze kerkdiensten gaan we uit van de Statenvertaling en gebruiken we de psalmberijming uit 1773. Een dienst duurt normaal gesproken ongeveer 1,5 uur.

Bijwonen
Wil je ook een kerkdienst bijwonen? We komen samen in de Alfa en Omegakerk, Pluimenweg 15 te Scherpenzeel. Gewoonlijk beginnen de diensten op zondag om 9:30 uur en om 18:30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Komende kerkdiensten →