Liturgie

Zondag 9 december 9:30
ds. J. C. den Toom

Psalm 118 : 1
Psalm 27 : 3, 5
Psalm 119 : 9
Psalm 86 : 4, 5
Lofzang van Simeon : 1, 2
Psalm 72 : 10, 11

Schriftlezing: Zacharia 8
Tekstgedeelte: Zacharia 8:23


Zondag 9 december 18:30
ds. N. van der Want

Psalm 19 : 3
Psalm 1 : 1
Psalm 26 : 8
Psalm 24 : 2, 3
Psalm 95 : 4
Psalm 122 : 2

Schriftlezing: Mattheüs 16:13-20 en 18:15-18

HC Zondag 31