Liturgie

Vrijdag 19 april 19:30
ds. R. van Kooten

Psalm 22 : 1
Psalm 22 : 4
Psalm 22 : 14
Psalm 69 : 4, 5
Psalm 89 : 8
Psalm 72 : 10

Schriftlezing: Markus 15:21-41
Tekstgedeelte: Markus 15:29-32

De hemelse Vader laat de spotters Christus treffen

  1. Als enige Hogepriester in Zijn tempel
  2. Als hoogste Profeet in Zijn wonderen
  3. Als eeuwige Koning in Zijn onderdanen

Zondag 21 april 9:30
ds. W. J. van den Brink

Psalm 42 : 3
Psalm 42 : 2
Psalm 43 : 5
Psalm 21 : 4, 13
Psalm 47 : 3
Psalm 22 : 11

Schriftlezing: Johannes 20:1-23
Tekstgedeelte: Johannes 20:11-18

Hoe Maria de opgestane Jezus ontmoet

  1. Verdriet om Jezus.
  2. Vertroost door Jezus.
  3. Vertellen over Jezus.

Zondag 21 april 18:30
ds. W. J. van den Brink

Psalm 118 : 12
Psalm 115 : 2
Psalm 82 : 1
Psalm 96 : 3, 5
Psalm 98 : 4
Psalm 33 : 7

Schriftlezing: Handelingen 17:15-34
Tekstgedeelte: Handelingen 17:30-32

De opstanding van Christus in het licht van Zijn wederkomst

  1. De prediking van Paulus.
  2. De opstanding van Jezus.
  3. De afwijzing van de hoorders.

Maandag 22 april 9:30
ds. K. den Boer

Psalm 118 : 14
Psalm 9 : 2, 11
Psalm 21 : 4
Psalm 72 : 8, 9, 10
Psalm 33 : 9
Psalm 135 : 12

Schriftlezing: Filippenzen 3:1-16